Das gewählte Thema ist Deutschland im September 1969, „Tel am Harz – Wirtschaftswunder“. 1969 ist ein spannendes Jahr: gerade an der Grenze zwischen den Epochen III und IV und die Tatsache, dass es am Ende des Wirtschaftswunders ist, ermöglicht es auf der Anlage viele Dampflokomotiven zusammen mit Dieselloks und E-Loks fahren zu lassen.

Die Grenzen des Themas sind nicht vollständig festgelegt. Es gibt Lokomotiven, die zuvor ausgemustert wurden und mit Lokomotiven koexistieren, die 1969 in der Realität tatsächlich existierten. Ebenso gibt es einige einzelne Lokomotiven mit Nummern aus der DDR in Koexistenz mit DB-Lokomotiven. Das Gefühl ist jedoch Deutschland im Herbst 1969.

Die Anlage „Tel am Harz“ begann 2012 in Lund, wo wir damals lebten. Nach dem Umzug an den derzeitigen Wohnort, wurde die Anlage wieder aufgebaut. Im Zusammenhang mit dem Umzug wurden Verbesserungen vorgenommen. Einige Teile wurden jedoch ohne Umbauten aufgenommen.


Auf Schwedish:

Allmänt

Projektet Harz – Tel Bahn – är en mindre före detta privatbana1) som idag trafikeras av DB lokaltåg samt passeras av regionaltåg till och från städerna Hamm am Unterberg (Sachsen-Anhalt)2) och Burg im Oberbergen (Thüringen)3). På banan finns mellanstationen Tel am Harz (Niedersachsen)4) med bibana till småorter i bergen, numera med nedlagd persontrafik och ytterst sporadisk godstrafik 5).

Förutsättningar

Ändstationerna, vilka är lite större stationer ligger i större orter mellan vilka folk pendlar även via denna mindre bana, även om det förekommer andra förbindelser via större järnvägar. Malmtransporter förekommer på banan i korta tåg. Tåglängden har fått begränsas på grund av dels stationernas ytterst korta längder och dels kurvradierna och lutningsförhållandena. Därför måste man köra tätare i stället. En mindre mekanisk industri finns i Tel, som via stickspår skickar ut respektive får tillsänt sig olika varor på främst öppna godsvagnar. Trafiken utgörs i stället huvudsakligen av persontåg i förortstrafik med tät tidtabell mellan städerna Hamm am Unterberg och Burg im Oberbergen. Tel am Harz är en typisk bergsort med betydande intäkter från turistnäringen. Dels har Casino- och spaverksamheten på Burg Tel stor betydelse. Den rena luften lockar många vandrare till orten. Det finns en betydande vinterturism i Harz. Restauranger, övernattningsmöjligheter och souvenirbutiker blomstrar. Det finns en fönsterharzfabrikör i Tel am Harz.

Förhistoria och historia

Området befolkades samtidigt som övriga Europa i samband med isavsmältningen i skandinavien. Inget speciellt inträffade i området förrän Romerska riket fick sin första kommendantur i Harz, vilken var förlagd just till Tel am Harz. Namnet är troligen från denna tid. Borgen, som numera är Casino och Spa, ligger på rester av en mycket äldre anläggning. Borgen har sitt utseende från sentida ombyggnader, men kärnan är mycket tidig. Under medeltiden hade Tel am Harz en betydande roll i Harzområdet. Överståthållaren Fritz Grünbard är kanske den mest kände härskaren. Under senmedeltiden så missgynnas Tel i jämförelse med andra orter och tappar i betyelse. Just detta kan ses i att Tel am Harz ligger i gränslandet mellan Thüringen, Sachsen-Anhalt och Niedersachsen.

Järnvägen kom till byn Tel am Harz 1877 i och med byggandet Hamm am Unterberg – Tel am Harz bahn (HUTAH-bahn). 1880 stod linjen klar till Burg im Oberbergen – Tel am Harz (BOTAH-bahn) klar och genomgående tåg kunde köras. Sidolinjen in till Sankt Andreasberg blev först klar 1899. Denna bana stängdes efter 1945 då krigsskadorna var för stora. Dock förekommer fortfarande vissa tågrörelser ut till Sonnenberg dit linjen fortfarande går, men mycket sporadiskt. Industrihistoriskt är området känt för sin gruvdrift och materialbrytning. Järnvägens tillkomst medförde att området blomstrade upp då transporterna underlättades. Trä och krossad sten är naturligtvis också varor som transporteras.

Krigen – Fösta världskriget innebar inget speciellt för området. Man levererade järnmalm från linjen Tel am Harz – Sonnenbergen. Kanontillverkning har skett i mindre grad i Tel am Harz. Under andra världskriget fanns en hemlig anläggning vid samma järnvägslinje, som blev hårt angripen av allierade styrkor, vilket innebär att efter kriget fanns inte ekonomiska resurser att återställa banan, som ledde till anläggningar som ingen ville använda mera. Ett sorts hemligt vapen tillverkades. Spår av testaktiviteterna har återfunnits. Bland annat har en mini-Stuka- bombplan av aldrig tidigare sort återfunnits i ett otillgängligt bergsområde.

Man misstänker en sorts strålkanon har använts. Eventuellt har man även utvecklat en raket kallad V6 – Kaugummirakete – med vilka några påståtts har åkt till månens baksida med. Tel am Harz hade dock en borgmästare, Hubert von Trapp, som ville hålla sig ur kriget och lyckades på något sätt att få staden förskonad från både tredje riket som kriget i sig. Tyvärr passerade järnvägen staden så helt utan inblandning var man inte.

Efterkrigstiden medförde att det delade Tyskland fick järnridån inpå knuten till Tel am Harz som hamnade i Brittisk zon. Här förlades 75 Brittiska signalspaningsregementets specialavdelning för östeuropeisk avlyssning. Borgen Burg Tel användes för verksamheten. I och med kalla krigets slut har borgen kunnat omdisponerats till Casino och Spa på heltid, vilket tidigare varit dess täckmantel. Hamm am Unterberg Denna ort har cirka 150 000 invånare och är en mindre centralort i Braunschweig – Hannoverområdet. I centrum finns diverse affärer såsom Kaufhof, C&A, Hertie m fl. butiker i den typ av stad. De ungdomar som bor i Tel am Harz går ofta i gymnasieskola här. Burg im Oberbergen Denna ort har cirka 250 000 invånare och är en lite större centralort. I centrum finns de flesta affärer som också återfinns i Hannover eller Leipzig. Staden har eget universitet och teknisk högskola. Werner Heisenberg lär ha studerat här, men man vet inte riktigt när och var han fanns. Järnvägsstationen har svåra skador sedan andra världskriget och fått delvis annorlunda utformning i efterkrigstiden. Industriellt finns det ett järnverk och gruva(dagbrott) samt flera andra industrier.

Tågtyper

Persontågen förekommer i form av korta lokaltåg. Dragkraft är ånglok av typerna 86 och 81. Diesellok är V100 och V160. Vagntyper är antingen Silberlinger eller gröna Donnerbüchsen. Malmvagnar är av typen OOtz 50. Diverse andra godsvagnar förekommer. En och annan passvagn passerar systemet med ordinarie tåg.

Översikt modellen

Skala: HO Epok: III och IV

Modellbyggare: Fredrik Andréasson och Jonas Andréasson

Storlek: Banan är en fast anläggning i två rum.

Teknik:

Märklin C-räls. Märklin digital. Utförande: Hyllbana. Status: Banan är färdig till 95%. Byggstart: 2009 (Ersatte Hamburg Hamnbana)

Anlagevorstellung an:

Anlagenvorstellung Tel am Harz